Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Гласуват за нова общинска фирма

Общинската транспортна фирма „Екобус – Пловдив“ ЕООД се учредява с начален капитал 2 823 300 лева. Предложението на кмета Здравко Димитров за учредаването на дружеството, което ще доставя електробуси за градски транспорт, ще се гласува на днешната сесия.
В капитала се внася апорт, който представлява общински терен с площ 18 516 кв. метра до жп гара „Тракия“, оценен за 2 723 300 лева, и 100 000 лева от градския бюджет за разходи на новосъздадената фирма. Капиталът е разпределен в 282 330 акции с номинал по 10 лева.
За управител на „Екобус – Пловдив“ е избран още на 24 февруари Илко Търпов, който спечели конкурса в общината. Дружеството ще се помещава на бул. „Шести септември“ 274, където се намира и общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“.
Следващата стъпка е „Екобус“ и общината да спечелят европейско финансиране за първите 20 електробуса и изграждането на депо и зарядни станции.
Днешната сесия е с рекорден дневен ред – 49 точки, от които 24 предложения за изготвяне на подробни устройствени планове. Това са 12 ПУП-а, върнати за ново разглеждане и отмяна от областния управител Йордан Иванов, и още 12 нови, подготвени от главния архитект Димитър Ахрянов.
Един от новите планове е за жилищно застрояване в осем имота в местността „Бялата воденица“ в район „Южен“. Собственикът на земята, която преди е била земеделска, но е преотредена за жилищно строителство, е Димитър Гачев. Той предвижда да построи 8 жилищни сгради с височина до 10 метра или до три етажа, с плътност на застрояване до 50 %, озеленяване – минимум 40 % и 100% осигуреност на паркоместа.
Кметът предлага да се гласуват всичките 24 устройствени плана. марица

Публикувана на
12 Май 2022 година