Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Бивш шеф на ДАНС оправя бакиите в Общинския инспекторат

На 31 януари т.г. бившият шеф на ДАНС в Пловдив Асен Стефанов пое временно ръководството на Общинския инспекторат. Предшественикът му Борислав Димов няколко месеца по-рано бе излязъл в болнични и не можеше да бъде открит , за да му бъде връчена, подписаната от кмета Здравко Димитров, заповед за освобождаване.
Управлението на Димов бе свързано със серия скандали, които рефлектираха и върху ръководството на общината. Преди половин година пловдивски бизнесмен, собственик на верига за бързо хранене се оплака в една от комисиите в парламента, че бизнесмен, близък до кмета, го притискал, за да освободи обектите си. Това ставало, чрез множество проверки от Общинския инспекторат. Основният спор бил за един павилион за понички, който се намира край Гребната база. В края на 2021 година бе направен и одит на дейността на звеното, като резултатите от него са били такива, че прокуратурата образува дело. Преди два месеца Димов бе задържан за 24 часа при акция на Икономическа полиция, а след това освободен. Разследването срещу него обаче продължава. След изтичането на максималния период на болничните димов бе освободен, а Стефанов пое ръководството на Инспектората. Пред TrafficNews той разказва за наследството , завещано от предшественика му и за промените, които са настъпили през последните 6 месеца.
- От 6 месеца сте начело на Общинския инспекторат. Какво наследство заварихте?
- „Наследството“ е описано на 29 страници в доклад от проверка на дейността на Инспектората за 2020 и 2021 г., извършена от отдел „Оценка на риска“ в Община Пловдив. Голяма част от констатациите в доклада не бих коментирал, защото по тях тече разследване под ръководството на пловдивската прокуратура. Но този факт, сам по себе си, говори достатъчно за „наследството“.
Това, което особено ме впечатли, беше небивалото текучество през тези две години - 36 напуснали и 37 назначени при 56 служители по щат, както и множество вътрешни размествания. Един забележителен кадрил, провеждан почти всеки петък в пет без пет, с неизбежните негативни последици върху мотивацията на служителите и атмосферата в Инспектората.
- Това време оказа ли се достатъчно за промени в екипа и в начина на работа на структурата?
- Резултатите от проверката налагаха незабавна смяна на ръководния екип. Един конкретен случай е особено показателен. В средата на 2020 г. лице с година и два месеца професионален опит като „букмейкър на спортни състезания“ постъпва като инспектор. Пет месеца по-късно е вече началник на отдел, като преди това преминава и през длъжността „Главен инспектор“ в абсолютно нарушение на всякакви изисквания.
Първата задача на новия управленски екип беше изпълнение заповед на Кмета на Пловдив, съдържаща препоръките, изведени в одитния доклад. Извършени бяха промени в Правилника за организацията на дейността на ПОИ, вътрешния трудов ред, вътрешните правила за работна заплата, длъжностните характеристики. Трябваше да се разработят процедури за подбор на кандидати за работа и за оценка на служителите. И още много неща по ръководството, управлението и контрола на дейността. Но най-съществената промяна през последните няколко месеца, според мен, е в настроението на хората. Мисля, че служителите разбраха, че установените правила се спазват, правата им се зачитат, не се допуска намеса на външни фактори в работата им и могат работят спокойно.
- Какви са резултатите за този период? Бихте ли направили сравнение с минали години?
- Проверените обекти са 2979. Изготвените констативни протоколи с предписания - 738. Съставени са 166 акта за установени административни нарушения /АУАН/ с предложени санкции общо за почти сто хиляди лева. Внесените в Община Пловдив такси /за разрешения за тротоарно право, удължено работно време, удостоверения за категоризация/ в резултат от проверки на Инспектората са общо над 162 000 лева.
Съпоставката със същия период на миналата година е малко сложна, защото тогава са изготвяни само месечни отчети, но бърза сметка по основните показатели показва следното:
През първите шест месеца на 2021г. проверените обекти са с около 500 повече, КП с предписания – с около сто бр. повече, АУАН са 104 /с 62 бр. по-малко/ с предложени санкции за общо 86 400 лева, а приходите за общината от такси, внесени в резултат от проверки на Инспектората – малко над 53 хил. лева /с около 110 хил. лв. по-малко в сравнение с първите шест месеца на тази година/.
И нещо по „разходната част“, неотразено от одиторите. В периода януари – юни 2021 г. „директорската“ кола е „навъртяла“ почти 9000 км. /припомням, че дейността на Инспектората е само на територията на Община Пловдив/. Сега автомобила се ползва изключително от административния отдел и за реакция при сигнали, които трябва да се проверяват незабавно. За шест месеца пробега е под 1900 км.
- Съдейки от сигналите, които постъпват при вас, кои са най- честите проблеми, с които се сблъскват пловдивчани?
- Най-много са сигналите за нарушения, по които работи отдел „Контрол екология, чистота и обществен ред“ – шумни тържества на нерегламентирани места и в нощните часове, шум и замърсявания от строителни обекти, незаконни сметища, горене на кабели и гуми, проблеми с домашни любимци и безстопанствени животни.

Публикувана на
14 Август 2022 година