Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Как да не плащаме повече нито лев за ток вкъщи

Нова серия облекчения при инсталацията на малки фотоволтаици за покриви на къщи вече са факт, след като депутатите одобриха на второ четене промени в Закона за устройство на територията. Това е важна стъпка за новите проекти, защото от 1 февруари домакинствата ще могат да получат пари за фотоволтаични системи за подгряване на вода или изграждане на покривни соларни централи за производство на ток, като общият бюджет на безвъзмездното финансиране е 59.8 млн. лева. По темата говори Меглена Русенова, председател на Българската фотоволтаична асоциация.
- Г-жо Русенова, скоро бяха приети промените в Закона за устройство на територията. Там се обръща внимание на това, че може да изградим фотоволтаична система за собствени нужди, а час от средствата ще ни се покрият от Плана за възстановяване и устойчивост? Какви са промените в Закона и какво ни позволяват. Какви документи са нужни?
- С приемането на промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), режимът за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено потребление до 20 kW в еднофамилни жилищни и вилни сгради става реално уведомителен. Възложителят на инсталацията в срок до 14 дни преди започването на изграждането ѝ подава уведомление до главния архитект на общината, в което описва мощността на инсталацията, разположението ѝ, а към уведомлението възложителят прилага проектни решения в части "Конструкции", "Електро" и/или "ОВК" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава.
След извършване монтажа на инсталациите собственикът на обекта, към който се монтират, заедно с изпълнителя или негов законен/упълномощен представител, подписват декларация, с която в 14-дневен срок след монтажа уведомяват главния архитект на общината и оператора на електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация.
- Разрешение за строеж трябва ли?
- С приетите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) отпада изискването за издаване на разрешение за строеж за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено потребление до 20 kW в еднофамилни жилищни и вилни сгради.
- Какво включва една фотоволтаична система за собствени нужди и до колко киловата може да е. От какво зависи цената й?
- Програмата по Плана за възстановяване и устойчивост ще финансира изграждането на фотоволтаични системи за собствено потребление до 10 kW, като тази мощност е напълно достатъчна да покрие енергийните нужди на едно домакинство. В момента, фотоволтаична инсталация с мощност от 10 kW струва около 23 000 лв. Цената на такава система може да варира в зависимост от редица фактори, като например: вида на самите фотоволтаични панели и инвертори, вида на покривната конструкция, местоположението на имота и т.н.
- Какъв е животът на соларните панели - колко години. Какво следва след това?
- Повечето фотоволтаични панели са с около 25 години експлоатационен срок, след който производствения им капацитет е значително намален. Препоръчителна е подмяната на фотоволтаичните панели, за да се възползваме от максималната им ефективност на производство на електрическа енергия.
- Колко трябва да платим ние и колко пари ще ни се върнат от Плана за възстановяване и устойчивост?
- Максималният размер на безвъзмездното финансиране е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.
- Говорим за добив на енергия само през слънчевата част на деня или има и възможност да се съхранява енергията в батерии?
- Програмата по Плана за възстановяване и устойчивост ще финансира и фотоволтаични системи до 10 kW със система за съхранение на електрическа енергия.
- За колко време се изплаща такава инвестиция?
- 30-процентното самоучастие от инвестицията в една 10 kWp система, както е заложено в програмата, би се изплатило за около 3 години.
- Какви такси дължим?
- На този етап нямаме потвърдена информация дали подаването на уведомление до главния архитект на общината и съответното електроразпределително дружество ще бъде таксувано.факти

Публикувана на
01 Февруари 2023 година