Новина от категория Пловдив
Архив на публикациите

Кой сяда на шефския ВиК стол

Огнян Кулишев е новият стар шеф на ВиК-Пловдив. Той е класиран на първо място в конкурса за избор на управител на дружеството.

"На основание одобрен Протокол на комисия за провеждане на конкурс за избор на Управител на Водоснабдяване и канализация ЕООД – гр. Пловдив, обявявам Огнян Цветанов Кулишев за класиран на първо място участник в конкурса. При отказ или невъзможност на класирания на първо място кандидат да заеме длъжността и да сключи договор, същият следва да депозира писмен отказ пред ,,Български ВиК Холдинг“ ЕАД в срок до 5 работни дни от публикуването на настоящото обявление", пише в сайта на ВиК холдинга.
Огнян Кулишев има повече от 26 години стаж във "ВиК" Пловдив. Той е завършил Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) в София специалност "Водоснабдяване и канализация" с профил "Мрежи и съоръжения" с образователна-квалификационна степен "магистър-инженер".
От юли 1986 до юни 1990 г. е заемал длъжността проектант във ВиК ЕООД – Пловдив. Занимавал се е с проектиране на ВиК мрежи и съоръжения.
От 1990 до 2006 г. последователно е заемал длъжностите "Началник район Южен - Пловдив", "Началник район Изток - Пловдив", "Началник район Север - Пловдив" във ВиК Пловдив.
От юли 2006 до юни 2015 г. е назначен за ръководител ПТО и главен инженер на Пловдив и Пловдивска област във ВиК Пловдив.
От ноември 2016 до май 2019 г. е експерт по ВиК към "Воден цикъл" в община Асеновград.
От февруари до август 2020 г. е ръководител проект ",Воден цикъл" на Пловдив и Стара Загора в строителната компания "Европейски пътища".
В периода 1994 - 1997 г. е бил управител на ЕТ "Водан", която се е занимавала с изпълнение на водопроводни и канализационни мрежи, а в периода юни 2015 - юни 2016 г. е бил технически ръководител на строителна фирма "Завет" в Пловдив.
В конкурса за управител Кулишев имаше един единствен опонент - Йордан Чемишев.марица

Публикувана на
03 Февруари 2023 година