Архив на публикациите

Специално хапче спасява от смърт получили инфаркт

Лекарство, съставено от 3 медикамента, известно като Polypill (полипил - много лекарства - б.а.), разработено от Испанския национален център за сърдечносъдови изследвания (CNIC) и Ferrer, е ефективно за предотвратяване на вторични неблагоприятни сърдечносъдови събития при хора, които преди това са имали инфаркт.
Медикаментът намалява сърдечносъдовата смъртност с 33% при тези пациенти. Това са констатации от проучването SECURE, ръководено от д-р Валентин Фустър - директор на Mount Sinai Heart и главен лекар на болницата Mount Sinai, както и генерален директор на CNIC.
Резултатите са публикувани в The New England Journal of Medicine.
„Резултатите от проучването SECURE показват, че за първи път полихапчетата, които съдържат аспирин (100 mg), инхибитора на ангиотензин-конвертиращия ензим рамиприл (2,5, 5 или 10 mg) и аторвастатин (20 или 40 mg) с търговското наименование Trinomia, постигат клинично значимо намаляване на повтарящите се сърдечносъдови инциденти сред хора, които са се възстановили от предишен инфаркт, поради по-добро придържане към този опростен подход с обикновена полипилула, вместо да ги приемаме отделно като конвенционални“, казва д-р Фустър.
Той обяснява, че на пациентите, които се възстановяват от сърдечен удар, известен също като миокарден инфаркт, се предписват специфични лечения за предотвратяване на последващи сърдечносъдови инциденти.
Екипът на CNIC започнал международното рандомизирано клинично изпитване SECURE. Включва 2499 пациенти от 7 европейски страни (Испания, Италия, Германия, Чехия, Франция, Полша и Унгария), които се възстановяват след инфаркт. Средната възраст на участниците е 76 г., като 31% са жени. Изследваната популация включва 77,9% с хипертония, 57,4% с диабет и 51,3% с анамнеза за пушене на тютюн.
Изследователите анализирали честотата на 4 основни сърдечносъдови събития: смърт от сърдечносъдови причини, нефатален инфаркт на миокарда, нефатален инсулт и необходимост от спешна коронарна реваскуларизация (възстановяване на кръвния поток през блокирана коронарна артерия).
Проучването проследява пациентите средно 3 години. Пациентите, приемащи полихапчетата CNIC, са имали 24% по-нисък риск от тези четири събития, отколкото хората, приемащи трите отделни лекарства. /блиц

Публикувана на
19 Март 2023 година