Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Идва ли краят на сагата с Тютюневия град!?

Проблемите с благоустрояването и преобразяването на Тютюневия град обсъдиха днес на работна среща с представители на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), Община Пловдив и Сдружението на собствениците на сгради в зоната. Срещата се проведе по инициатива на областния управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев.
„Целта е днес да поставим началото на един конструктивен диалог, да се очертаят проблемите и в ускорени темпове да започнем да отстраняваме препятствията пред обновяването на зоната и превръщането й в привлекателно място за живеене, бизнес и култура, каквото е желанието на всички пловдивчани. Дълбоко съм убеден, че това искат и ръководството на Министерството на културата, НИНКН и на Община Пловдив“, заяви областният управител. По думите му някъде обаче се къса нишката, защото вече две десетилетия не се намират работещи решения и няма изработени правила за нейното благоустрояване като зона със статут на недвижима културна ценност.
„В същото време сградите в Тютюневия град продължават да се самосрутват и създават сериозна опасност за живота на преминаващите. Самонастанили се хора в тях палят пожари, които могат да доведат до жертви и огромни щети. По данни на полицията само през м. август има два такива инцидента“, коментира още д-р Зюмбилев.
Главният архитект на Община Пловдив арх. Димитър Ахрянов приветства идеята за възстановяване на диалога между заинтересованите страни с посредничеството на Областна администрация.
„През последните четири години Община Пловдив е направила всичко, което е необходимо от нейна страна и оказала изцяло съдействие на НИНКН, но до този момент нищо не може да предприеме за благоустрояване на Тютюневия град“, коментира арх. Ахрянов. Той припомни, че общината има изготвен проект за реконструкция на инфраструктурата в зоната, който е внесен в НИНКН, но чака одобрение с мотива, че все още не са изработени специфичните правила за зоната. Необходимо е да бъдат съгласувани от института уличните настилки, осветлението и елементите на градското обзавеждане.
„Като представители на собствениците на сгради в Тютюневия град приветстваме възстановяване на диалога между нас и институциите, от които зависи бъдещото на Тютюневия град. Ние имаме инвестиционни намерения и искаме да съхраним тези сгради като им дадем ново предназначение и живот. За жалост вече 6-7 години такъв открит разговор между заинтересованите страни не се е провеждал, а без него е трудно да има съществен напредък“, заяви председателят на Сдружението на собствениците на сгради в Тютюневия град Константин Бояджиев.
Той увери, че сдружението е готово да съдейства с всичко необходимо, за да може да се изработят ясни и прозрачни правила за статута на зоната и да започне нейното благоустрояване.
„Ние също не искаме това да бъде призрачен град, а сградите да бъдат социализирани и приобщени към обществения и културния живот на Пловдив“, подчерта Бояджиев.
„Екип от много мотивирани и подготвени специалисти от НИНКН в момента изготвя експертно проучване на цялата зона, което е пред своя финал и ще бъде внесено в Министерството на културата“, заяви от името на екипа урбанистът Владимир Петров. Заедно с него работят още арх. Боряна Колева, арх. Мая Ковачева и доайенът и доказан експерт в опазване на културното наследство - арх. Антоанета Топалова. Според предварителните планове към Министерството на културата до два месеца ще бъде създадена Междуведомствена група, която да изработи специфичните правила за зоната.
„Необходима е обаче ясна пътна карта с конкретни срокове и ангажименти от институциите и заинтересованите страни. Не бива да бъде игнориран нито един от участниците, ако искаме наистина най-накрая да приключи сагата с Тютюневия град“, обобщи на финала д-р Зюмбилев. Той съобщи, че следващата среща в този формат ще бъде след месец, а на нея ще присъства и представител на Министерството на културата, за да бъде гарантиран процесът по изработка на правилата.
Какъв е статутът на Тютюневия град
С протокол № 5 от 22.05.2000 г. в Приложение 5, б. Д от НСОПК (Националния съвет за опазване паметниците на културата) определя статута на зоната като групова архитектурно-строителна недвижима културна ценност, в нея попада и Тютюневия град с уличните ансамбли и сградите от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Цанко Дюстабанов“. Като от това следват и съответните режими на опазване на недвижимата културна ценност.
Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНЦ) на 10 октомври 2022 г. на свое заседание определи статута на централната градска зона „Филипопол – Тримонциум – Пловдив“ като групова археологическа, урбанистична и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от периодите на Праистория, Античност, Средновековие, Възраждане, ново и най-ново време от национално значение. В нея попада и Тютюневият град, но това решение не определя до край режима на опазване на сградите, което създава изключителни трудности както на общината, така и на инвеститорите.

Публикувана на
19 Септември 2023 година