Архив на публикациите

Какво дърво се появи в училище „Димитър Матевски“

Под мотото „Нека бъдем толерантни – днес, утре, винаги!, учениците от Средно училище „Димитър Матевски” отпразуваха 16 ноември – Денят на толерантността.
Тинка ЦВЕТАНОВА

Още от сутринта във фоайето те бяха посрещнати от дърво на толерантността и с кутия- С предизвикателства, които ги насърчаваха да се направи нещо добро.
Всички от 1 до 4 клас излязоха с прекрасна инициатива, като изработиха детелинки с 10 златни правила за толерантност. Първокласниците,раздадоха своите детелинки на петите класове със своя призив за толерантност. Вторите и третите класове раздаваха детелинки Четвъртокласниците пък поднесахо детелинки на целия училищен персонал.
Под наслов „Нека бъдем толерантни”, учителите ГЦОУД поставиха табло, на което учениците трябваше да напишат своите послания за доброто и толерантно отношение към всички. На първо място те показаха, че търпението е най-важното качество, което трябва да присъства в нашия живот и търпението е основа на всичко.
През целия ден, учениците не спираха да пускат своите извършени добрини в специално направена Кутия за добрини.

Публикувана на
16 Ноември 2023 година