Новина от категория България
Архив на публикациите

Ст. комисар Георги Чергов, директор на областната полиция: Хората ще усетят промяната!

- Комисар Чергов, стигна се до успешен край със случая Цалапица. Заподозреният за убийството на Димитър Малинов бе заловен в сряда сутринта българско време в Дания. Доволен ли сте, че усилията на всички ангажирани в издирването дадоха резултат?
- Считам това за голям успех. Искам да изкажа благодарност на колегите от Главна дирекция "Национална полиция", както и на служителите от отдел „Криминална полиция“, които подпомагаха тяхната дейност с информация. Надявам се сега последното парче от пъзела, свързан с убийството на Димитър Малинов, да се нареди и да се разкрие обективната истина по случая. Това ще даде възможност на прокуратурата да направи необходимата правна квалификация, да има надеждни доказателства и да се ангажира с наказателна отговорност на виновните лица.
- Поехте пловдивската Дирекция на полицията преди няколко месеца. В какво състояние я заварихте като ниво на работата? Бързо ли маркирахте проблемите и успяхте ли вече да разрешите някои от тях?
- Управлението на пловдивската дирекция се наложи да поема наистина в един сложен момент, в който имаше натрупано напрежение и от обществото към работата на дирекцията, и то конкретно по повод на инцидента в Цалапица с Димитър Малинов. Но, разбира се, той може би е само повод. Насложили са се повече проблеми във времето, които доведоха до това отношение на обществото към полицията. За мен беше трудно, защото действително имаше такова напрежение - от една страна на обществото към полицията, но от друга - това се усещаше в поведението и действията на всички служители на дирекцията - също така натрупано напрежение. Надявам се вече с течение на времето нещата да стоят по друг начин. А иначе в хода на работата, ежедневно, не бих казал, но е съвсем нормално да изникват въпроси, да изникват ситуации, в които аз забелязвам слабост в работата на отделни звена в дирекцията. И те са от различно естество - и организационно, на много места и в кадрово отношение, в смисъл такъв, че съответните служители на места имат съответно по-добра подготовка, по-добра експертиза, по-добре се справят със задълженията си, но на места има слабости - организационни и кадрови.
Много нагледен пример за това е РУ-Стамболийски, където след този случай в Цалапица бяха назначени множество проверки, извършени от външни служители, което дава по обективен поглед върху дейността на районното. Всички констатации, които бяха направени по време на проверките, се потвърждават в голяма степен и впоследствие, след като назначих за началник там Венелин Костов. Искам да изкажа благодарност към него, че пое управлението в изключително труден момент. И на мен ми отне време да го убедя. Търсейки подходящ вариант, аз се обръщах към други служители, които също са познати в дирекцията, но не събраха необходимата смелост, за да поемат в този труден момент районното управление. В това отношение съм благодарен на Венелин Костов, който има необходимата експертиза и опит, а те в този сложен момент са изключително полезни. Откакто е там, ежедневно докладите, които прави към мен, слабостите, които открива в работата, са потвърждение на всички проверки по-рано. И за много кратко време виждам, че нещата са поставени на съвсем друга плоскост в районното и считам, че обществото и жителите ще усетят положителните резултати на работата на РУ-Стамболийски.
- За няколко месеца станаха факт няколко промени на ръководни позиции в дирекцията, в отделните сектори и районни управления. Някои определиха това като чистка, други като право на всеки нов директор - да подбере екипа си. Какво още предстои в тази насока? Кои ще са професионалистите, които ще заемат ключовите позиции, като заместник-директор например?
- Не бих използвал този термин „чистка“. Разбира се, че на всеки един ръководител е право да състави своя екип. Аз предприех не веднага, но в самото начало такива действия по отношение на заместник-директорите, с които трябваше да работя. Иначе кадровите промени в системата на МВР, а и съм сигурен във всяка една организация, е един постоянен процес. Те се налагат не само на изпълнителско, а и на ръководно ниво, което у медиите буди повече интерес. Смяната на всеки един началник до момента е мотивирана и обяснена на личния състав. Натрупаха се малко повече смени в кратък период от време, но това си има своето обяснение. Когато започнах работа в дирекцията, имаше една практика много служители да бъдат командировани от една позиция, която заемат като титуляри, на друга позиция, временно, чрез заповед за командироване. Мотивите на тези заповеди за мен не бяха ясни, а и не бяха потвърдени.
Когато започнах работа, от „Човешки ресурси“ ми докладваха няколко заповеди за продължаване на командировка. Бяха изтекли или изтичаха в края на август и началото на септември. Имам предвид за Николай Кирков, който е началник на Шесто РУ. Той беше командирован на РУ-Труд. С това командироване респективно бяха навързани още няколко заповеди за командироване на други служители, командировани съответно на неговата титулярна длъжност. Като ми докладваха тези предложения за продължаване на командировката, те наистина не бяха обосновани, нямаше никакви мотиви в тях и аз прецених, че е най-добре да си заемат съответните служители техните титулярни длъжности. Респективно Кирков си зае длъжността на началник на Шесто районно, което наложи няколко служители да бъдат преместени от длъжностите, на които бяха временно преназначени със заповеди за командироване. Това, разбира се, оваканти други длъжности в РУ-Труд, в участък Първенец и т.н.
На следващо място. Едно от първите неща, които направих, беше да помоля всеки началник на РУ да направи един разширен доклад с резултати, кадрова обезпеченост и т.н. След като разгледах тези доклади, счетох, че в някои районни управления е добре да се предприемат промени по отношение на ръководителите. Никой от тях не съм изгонил, на всеки беше предложена равна по степен длъжност, което дава възможност в самите колективи да бъдат извадени от зоната на своя комфорт. Те имаха естествената нужда от промяна, която да вкара в самия колектив свежест, нов импулс на работа, всеки да бъде изведен от зоната си на комфорт и да бъде малко повече в кондиция. Човек, когато е по-притиснат до стената и се изисква от него повече динамика, дава по-добри резултати. Именно следвайки тази логика, направих промени, като някои от тях водеха след себе си следващата промяна и така за по-кратък период се натрупаха малко повече промени на служители.
В момента също има позиции за ръководни длъжности, които не са заети. За тях също ще бъдат потърсени правилните изпълнители. Ще бъдат обявени и конкурси, за да може служителите от по-долните нива да видят от първо лице израстването на техните колеги и това да бъде стимул за тяхната работа. Всички ръководни позиции се заемат от служители, които са от дирекцията. Не съм поканил нито един служител от местата, на които съм работил аз, както правят много ръководители. Мисля, че това раздвижване на кадрите и на ръководно ниво ще се отрази положително на работата на дирекцията занапред. Ще има конкурси за различни позиции, основно говорим за началник-групи в съответните районни – ще има за началник група „Охранителна полиция", на някои места за началник на група „Криминална полиция“. Съвсем скоро ще обявим конкурс, ще могат да участват всички колеги, които са по-изявени и считат, че вече имат необходимите експертиза, опит, образование и т.н.
- В ОДМВР-Пловдив няма началници на ключови сектори като „Икономическа полиция“ и „Охранителна полиция“.
- Към момента съм възложил функциите по изпълнение на тази длъжност за „Икономическа полиция“ на Георги Буюклиев. Нека да кажем така - че съм му дал време, за да покаже, че може да създаде необходимата организация, за да преследва целите, които ежедневно искаме от тях. На този етап нямам готово решение за тази позиция. Но пак ви казвам, към момента функциите по изпълнение на длъжността са възложени на него. На „Охранителна полиция“ - на Костадин Спасов. Съвсем скоро ще има някакво развитие - дали някои от тях ще се съгласи да поеме тази отговорност. Все пак имайте предвид, че не всички колеги имат личната амбиция и кураж да са началници. Провеждал съм разговори и с единия, и с другия, но все още нямам готово решение. Но пък това не пречи работата да върви.
- Какви приоритети излизат на преден план, след като вече сте наясно с нивото на работа на ОДМВР-Пловдив?
- Наболял проблем и на дневен ред е работата по пътния травматизъм. Тук е необходимо да се положат максимални усилия. И във времето, в което съм тук, се опитах да вникна в проблема, да направя един анализ за себе си на какво се дължи нелицеприятната статистика в това отношение. Ще кажа, че заварих „Пътна полиция“ в едно експериментално състояние. В началото на годината служителите, които са работили в КАТ, са били командировани в районните управления на Пловдив. Може би целта тогава е била именно подобряване на пътния контрол и постигане на по-добри резултати, но месеците, през които се работи по тази формула, на практика опровергават тези намерения. Докладвани бяха множество проблеми както от началниците на РУ, така и от служителите, които бяха командировани. Общо взето, след направен анализ, прецених, че е най-добре да се възстанови КАТ като структура, която да се съсредоточи върху пътния контрол. Така от 1 октомври всички служители, които бяха командировани в РУ, отново бяха дислоцирани в КАТ. Там беше назначен за началник Красимир Нешев, който има дългогодишен опит в това направление на дейност. Мога да кажа, че в тези два месец статистически нещата стоят доста по-добре в сравнение с месеците преди това. Разбира се, имаме да наваксваме, но чисто от статистическа гледна точка, а това ще отнеме време. Важно е служителите да имат необходимата организация, да полагат всички усилия, така че контролът на пътното движение да се усеща от обществото и това да води до постигане на по-добра дисциплина от страна на водачите и пешеходците, за да намалим броя на катастрофите като цяло. Това е един от приоритетите ми като директор на пловдивската дирекция.
Следващите си остават работата по битовата престъпност, по престъпления, свързани с наркотичните вещества, което е особен бич в нашето време. В тези месеци, в които работя с колегите в дирекцията, изисквам изключително много от тях, особено на оперативно ниво да се подобри работата по тази линия, да се подобри качеството на получаваната информация, след това нейната проверка и крайното реализиране на отделните случаи.
Друг важен приоритет е проблемът с мигрантите. Ние се явяваме част от основен маршрут на придвижване на мигрантите от Близкия изток към Европа. Ежедневно на наша територия имаме задържaни лица, които съдействат за тяхното транспортиране. В тази насока също се полагат много усилия. Това са трите основни приоритета. Иначе като мое лично виждане е това да може наистина обществото да усеща в лицето на полицията партньори, хора, към които може да се обърне и да сподели за проблемите си, и да намери тяхното решение. И, разбира се, когато бъдат обект на престъпление, по най-бързия и качествен начин да бъде извършено съответното разследване.
- Агресията и саморазправата на пътя стават все по-голям проблем. Има ли начин тя да се ограничи или, както казват, всичко зависи от първите седем години и идва от възпитанието в семейството?
- За съжаление, агресията на пътя като явление е характерно за нашата дирекция. Това, което можем да направим, е да осигурим контрол в по-голям обем, така че да обхванем всички случаи на подобни прояви, които да бъдат по надлежния начин документирани и да бъде реализирана спрямо техните извършители съответната наказателна отговорност и това да въздейства превантивно на всички останали членове на обществото. В голяма степен, за да не се стига до такива явления, отговорност няма само полицията, а цялото общество, като се започне още от възпитанието в най-ранна детска възраст, с отношението към законите, към правилата като цяло, ако щете.
- Кога в Пловдив ще могат да се изследват кръвните проби на шофьорите за наличие на наркотици, за да не се чака с месеци?
- Полагат се усилия в тази посока и мисля, че съвсем скоро ще имаме лаборатория, която да е оборудвана по необходимите стандарти, така че тук, на местно ниво, да могат да се извършва изследването на тези проби.
- Все повече стават случаите на нападки и неуважение срещу униформени. Това е видно от полицейския бюлетин и от съдебните протоколи. На какво се дължи това, според Вас? Със сигурност хората, които се грижат за нашата безопасност, не заслужават подобно отношение.
- За съжаление, това е резултат от цялото обществено развитие през последните години, което води именно до формирането на това отношение у гражданите. Мога да кажа, че такъв тип поведение и постъпки не са характерни само за Пловдив. Ние отново тук сме длъжни да действаме по предписания от закона ред. В случаите, когато има такова противоправно поведение, наша задача е да реагираме по правилния начин, да не се поддаваме, естествено, на такива провокации. Защото те много често водят до преминаване на граници и съответно служителите трябва да реагират по начин така, че да не престъпват закона. Да окажат необходимото въздействие, отново да се документира по надлежния начин и да се потърси отговорност за такъв тип поведение. Нашата роля е до момента на установяването и документирането на това поведение и до предаването му на органите на съдебната власт в лицето на прокуратурата, които трябва да защитят съответното обвинение пред съда. Полицейските органи не са орган, който да налага наказания.
- Но Вие лично може да имате позиция дали налаганите наказания са адекватни, или не?
- Аз съм на мнение, че е важно наказанието да бъде неизбежно. Тоест, всеки, който е пристъпил закона, дали неговото деяние ще бъде административно нарушение, или престъпление по смисъла на закона, важно е то да бъде санкционирано. Неслучайно наказанията се определят съгласно тежестта на деянието и личността на извършителя. Така че едно наказание в един размер може да постигне своите цели, да накаже виновника и да въздейства превантивно, но по отношение на друг член на обществото да бъде неефективно. Като цяло мисля, че предвидените наказания в НК и по отношение на административните нарушения са достатъчно сурови. Важното е да бъдат наистина неизбежни.
- Как реагирахте на преместването от ГДБОП в Пловдив? Изпитахте ли шок в първия момент?
- Шок е много силна дума. Аз обичам предизвикателствата. Действително Пловдив - и като град, и като дирекция на МВР, са напълно непознати за мен. Градът го познавам бегло, идвал съм по лични поводи много рядко. Както казах, обичам предизвикателствата и всички длъжности, през които съм преминавал, са изключително трудни линии за работа и много отговорни. И съм ги заемал винаги в момент, в който са били приоритет за работата на МВР.
- Как се чувствате в ОДМВР-Пловдив в сравнение с ГДБОП? Има ли база за сравнение?
- Има си разлики. Но аз съм бил началник на участък в районно управление в София и смея да твърдя, че имам поглед какво се работи на ниво районно управление. Основната разлика, която съм споделял с колегите, е, че в ГДБОП може да се работи по-целенасочено и оперативно по отношение на конкретни лица, по-задълбочено, докато в структурите на полицията служителите трябва да реагират бързо, обикновено след извършено престъпление. Разбира се, от изключителна важност е оперативната работа на ниво районно управление, което ежедневно припомням на колегите. Качествената дейност в това направление води до по-малък брой регистрирани престъпления и влияе положително върху оперативната обстановка. Ежедневно работим в тази посока и се надявам служителите да възприемат моите виждания, като това да се усети най-вече в обществото.
- Отворен ли сте за срещи с хората и техните сигнали? Търсят ли ви редовно граждани?
- Бих казал и поне така чувам, че съм директорът, който е приел най-много граждани и колеги. Откакто съм тук, приемният ми ден е четвъртък след 14.30 часа. Не съм върнал и не съм се скрил от никого, който е пожелал да се види с мен, да представи някакъв проблем. В крайна сметка съм поел тази отговорност, не се оплаквам и си нося кръста.
- Какво предприема полицията във връзка с предстоящите празници? Знаем, че тогава има много мероприятия, увеличава се пътникопотокът, много почерпени сядат зад волана и т.н.?
- Бих казал, че вече работим по това да обезпечим сигурността и спокойствието за предстоящите празници. Но тази дейност си има своята специфика и особености във всяко районно поради население, брой търговски обекти и т.н. Чисто от охранителна гледна точка се правят необходимите планове, организация, сигнални съобщения от наша страна към различни институции. Правим организация за предстоящите празници, да.
- Какви цели си поставяте за следващата 2024 г.?
- Иска ми се да успея да обединя служителите около мен, защото имаше вътрешно напрежение в колектива, да спечеля тяхното доверие и да ги накарам да дадат най-доброто от себе си. Всеки да полага необходимите усилия така, че да изпитваме заедно удовлетворение от добре свършената работа. Аз съм сигурен, че ако постигнем тези малки цели, ще бъдат всички останали доволни и ще дадат добра оценка на нашата работа.
ВИЗИТКА:
Старши комисар Георги Чергов постъпва в Академията на МВР през 1998 г. Завършва през 2002 г. Преминал е през редица длъжности в хода на своята професионална кариера в системата на МВР. Работил е в секторите „Престъпления, свързани с МПС“ и „Престъпления, свързани с наркотични вещества“ в отдел „Криминална полиция“ на СДВР. Задочно завършва юридическо образование във Великотърновския университет. Работил е в отдел „Разследване“, отново в СДВР, също началник на участък в Седмо районно в столицата.
През 2011 г. е поканен да заеме поста началник на сектор „Трансгранична организирана престъпност” в отдел БОП-София-град. След това има кратък период като разследващ полицай на икономически престъпления, до възстановяването на ГДБОП след реформите през 2013-2014 г. От 2015 година заема длъжността началник-отдел 09 към ГДБОП. През януари 2022 г. оглавява сектор в БОП-София град. На 11 август тази година е назначен за директор на Областната дирекция на МВР-Пловдив със заповед на министъра на вътрешните работи.
Старши комисар Георги Чергов е завършил ILEA (The International Law Enforcement Academy) - школата на американското посолство в Будапеща през 2012 г. Отделно, отново в Будапеща, е преминал успешно едноседмичен курс за ръководители. /marica.bg

Публикувана на
04 Декември 2023 година