Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Фирми за почистване на Марица без хора, финанси и техника

Областна управа прави одит на договорите за почистване на река Марица в региона на Пловдив. През ноември експерти и юристи на администрацията са прегледали контрактите, сключени с частни дружества, които трябва подобрят проводимостта на реката, като почистят самозалесилата се растителност и премахнат излишните наносни отложения.
Констатирано е, че някои от фирмите не разполагат с хора, финансови ресурси и техника, за да обезпечат ангажиментите, които са поели, заявиха в отговор на наше запитване от Областна администрация. В тази връзка се подготвя евентуално прекратяване на договорите.
Известно е, че процедурата по почистването на речните корита често се превръща в дейност по незаконно изземване на инертен материал. Опаковано в добри намерения и в съответствие със Законът за подземните богатства - частните фирми намират своите „златни мини“, без да се налага да поемат по дългия път на концесионерите. Така се случват едни от най-големите престъпления, криещи много по-страшни рискове от просто „лоша проводимост“ – разровени речни дъна и подкопани основи на мостове. Всъщност това е сценарий, при който покачване в нивото на реката, би могло да причини много повече щети за населението.
Това бе и причината редица местни инициативни комитети да въстанат срещу процедурите по почистване още в начален етап. Медията ни вече ви разказа за примерана Садово и Ягодово.
В Областна администрация също непрекъснато постъпват сигнали от общини, от граждански организации и медиите срещу някои от фирмите, става ясно от отговора на институцията. Те са свързани с това, че дружества, които имат договори и са получили разрешение за работа от Басейнва дирекция и РИОСВ-Пловдив, изземват повече от допустимото инертни материали от речните корита.
„Не мога да нося отговорност за договори, които са подписани от моите предшественици. Всички фирми са информирани, че при констатирани нарушения, ще им бъдат наложени санкции, а договорите с тях ще бъдат преразгледани и евентуално прекратени“, категоричен е областният управител.

Публикувана на
06 Декември 2023 година