Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Пловдив шампион по разходи за боклук

Във всички медии тече дискусия за новата Наредба за определяне на такса битови отпадъци (ТБО). Прочетох един интересен анализ за това, от какво положение тръгват различните общини. За целта са дадени данни колко плащат сега собствениците на един апартамент от 100 квадратни метра в различни общини. Аз ще ви покажа данни за тези общини, които са близки до Пловдив като население.
1. Пловдив - 160 лв.
2. Стара Загора - 144 лв.
3. Варна - 132 лв.
4. Бургас - 103 лв.
Ако се приеме новият метод за определяне на такса на един жител, ще стане още по-интересно, защото ще бъде много лесно да се правят сравнения. Всеки гражданин ще се запита защо той плаща повече от гражданин в друга община.
Веднага прави впечатление, че Пловдив е абсолютен шампион по разходите за ТБО. В сайта на ИПИ има база данни, наречена "265 истории за икономика". Всеки може да влезе и да разгледа интерактивните карти, но аз ще ви покажа малка част от тях.
Показател - образуван битов отпадък на 1 жител:
1. Пловдив - 527 кг
2. Варна - 490 кг
3. София - 476 кг
4. Бургас - 343 кг
Аз лично не мога да си обясня защо един жител на Пловдив генерира 1,54 пъти повече отпадъци от същия жител на Бургас!
За 2024 г. разходите за ТБО в Пловдив ще бъдат 53 млн. лв. Ако ги разделим на 350 000 жители, се получава 151 лв. на човек. За сравнение - средното за страната, по данни на ИПИ, е 100 лв. на човек.
При разход от 53 млн. лв. за събрани и извозени 145 000 тона смет годишно се получава, че един тон битови отпадъци на Пловдив струват 366 лв. По данни на ИПИ средното за страната е 145 лв./тон. Разликата е повече от два пъти.
При това разходите по години в Пловдив се увеличават експоненциално:
1. 2017 г. - 31,3 млн. лв.
2. 2018 г. - 33,9 млн. лв.
3. 2019 г. - 36,4 млн. лв.
4. 2020 г. - 38,9 млн. лв.
5. 2023 г. - 48 млн. лв.
6. 2024 г. - 53 млн. лв.
В същото време Пловдив е на последно место по рециклиране на битовите отпадъци в сравнение с другите големи градове. По нормативи на МОСВ общините трябва да рециклират минимум 51% от събрания боклук. От големите градове Пловдив е на последно място, въпреки че има екологичен завод и ще плаща през тази година по 50 лв./тон само за рециклиране. За нерециклираните битови отпадъци, депонирани в клетки на сметища, Общината плаща допълнително такса на РИОСВ.
Администрацията е длъжник на гражданите с подробен анализ на разходите за битови отпадъци. Предлаганата план-сметка за ТБО нищо не обяснява. Трябва да се анализира всеки разход до най-малка подробност и винаги да се сравнява с данните за другите големи общини. Трябва да е ясно колко струва чистотата на всеки квадратен метър по райони; колко струва един тон/км извозен отпадък до сметището, колко струва почистването на снега, който така и липсва в Пловдив, и още много конкретни данни. Затова призовавам общинските съветници да поискат тези анализи, преди да приемат план-сметката за ТБО./ Александър Константинов, Марица

Публикувана на
07 Февруари 2024 година