Архив на публикациите

Как ще изглежда бг еврото

Българската народна банка приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети.
Това е следваща важна стъпка, която институцията изпълни при подготовката за пълноправно членство на страната ни в еврозоната.

Дизайнът възпроизвежда настоящите символи, изсечени върху българските разменни монети (Мадарски конник – на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; Св. Иван Рилски – на монета от 1 евро; и Паисий Хилендарски – на монета от 2 евро).
Предстоящите стъпки включват:
1. Изработване на евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството на произвежданите монети и сертифициране на българския „Монетен двор“ ЕАД.
2. Пристъпване към редовно производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна след Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България.
3. Емитиране на евромонетите с българските символи, считано от датата на приемане на еврото от Република България за законно платежно средство.лупа

Публикувана на
12 Февруари 2024 година