Новина от категория Пловдив
Архив на публикациите

Сюзанна Арутунян-Василевска единствен кандидат за шеф на Драмата

Сюзанна Арутунян-Василевска е била единственият кандидат, който се е явил на конкурса за директор на Драматичен театър-Пловдив. Той се е провел вчера в Министерство на културата. Тя е начело на пловдивската трупа до провеждането на конкурса и избор на нов шеф.
Василевска е възпитаник НУМТИ „Добрин Петков“ като артист-инструменталист с пиано. Следва в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", където получава бакалавърската си степен по специалност „Педагогика на обучението по музика“. През 2005 г. завършва магистратура по „Арт мениджмънт“ в същия университет, а през 2012 г. получава научна степен „доктор“ по „Маркетинг на музикално-сценичните изкуства“. През 2018-а придобива академична длъжност „доцент“ по специалност „Артмениджмънт и маркетинг в изкуството“ отново в АМТИИ. От 2006 г. е маркетинг мениджър на Драматичен театър–Пловдив. От 2022 г. заема длъжността на заместник-директор.

Публикувана на
27 Февруари 2024 година