Новина от категория България
Архив на публикациите

Бивша депутатка събра най-мразените бг думи

Царска депутатка събра най-мразените чужди думи в българския език. В навечерието на 24 май Любка Качакова, царски депутат, зам.-министър и общински съветник от НДСВ, излезе с родолюбивата инициатива поне в седмицата на Деня на буквите да използваме само чист български език. Начинанието си тя започна в социалната мрежа и бързо набра много последователи. Самата тя говори перфектно поне два чужди езика – френски и английски, но се стреми у нас да използва само правилен български език.
„Обичаме 24-ти май, бил най-светлият ни празник, но всяка втора дума ни е чуждица.
Хайде поне една седмица да говорим на чист български език”, написа г-жа Качакова, едно от най-разпознаваемите лица сред някогашните юпита на НДСВ, завърнали се в България, след като преди това бяха получили елитно образование както у нас, така и в чужбина и се бяха доказали в практиката на своите професии и зад граница.
Според нея „като цяло езикът ни е подложен на обстрел. От нас самите. Достигната е кота преливен ръб…”.
Г-жа Качакова излезе с публично предложение за създаване на списък с дразнещите, нехаресвани чуждици, които се натрапват от някои медии въпреки, че има български думи вместо тях. Тя припомни също така, че има ясно законово основание за претенции и санкции на медии, които не спазват нормата за чистотата на езика.
„Списъкът на клуб “Език свещен” е готов!
Благодаря ви за подкрепата и предложенията, приятели !
Най- необичаната дума е “входирам”! внасям, завеждам.
Сигурно, защото нейните родители са политици.
“Делегиран бюджет”, също рожба на политиците, трябва да бъде “Възложен бюджет”.

Най-нехаресваните и дразнещи чуждици глаголи са:
лидирам - ръководя
дефинирам - определям
анонсирам - обявявам
артикулирам- изричам, назовавам
комуникирам- общувам
респектирам- уважавам
стартирам- започвам
стопирам- спирам
ъпдейтвам- обновявам
базирам- основавам
редуцирам- намалявам
асистрирам- помагам
Най-нехаресваните и дразнещи чуждици съществителни са:
емпатия - съчувствие, съпричастност
фамилия
хейт- омраза
фейк- фалшив, неистински
респект - уважение, почит
консумация -потребление
кулоар -коридор
тим -отбор
фен -последовател, привърженик
локация -местонахождение
девиация - отклонение
превенция- предпазване
приз - награда
обструкция - възражение
аутсорсинг - възлагане
екип -отбор, група
кастинг -подбор
колаборация -взаимодействие
компилация -съчетание
контестация -оспорване
корекция - поправка
креативност -идейност
пърформанс -представление,
изпълнение
перцепция- възприятие
стрийм - поток
ивент - събитие
апел - призив
респондент - отговорил / ответник
мониторинг - наблюдаване, следене
Най-нехаресваните и дразнещи чуждици прилагателни са:
екзактен - точен
иновативен - новаторски
делегиран - възложен
експлицитен - изричен
експресивен - изразителен
индиферентен - безразличен
креативен - творчески
персонален - личен, собствен
репрезентативен - представителен
сюблимен - върхов, върховен
суициден - самоубийствен
екзалтиран - възторжен, въодушевен
деструктивен - разрушаващ
Чуждици, които също са силно нехаресвани:
Абсорбирам - поглъщам
агресирам - нападам
адаптирам - приспособявам
адмирирам - възхищавам се, одобрявам
адресирам - отправям, насочвам
акламирам - приветствам
анимирам - оживявам, насърчавам
анулирам - отменям
аранжирам - подреждам
дегизирам - преобразявам
делегирам - възлагам
демонтирам - разглобявам
депресирам - потискам
деформирам - обезформявам
доминирам - преобладавам, надделявам
игнорирам - изключвам, пренебрегвам
инспирирам - вдъхновявам, подтиквам
канцелирам - отменям
колаборирам - взаимодействам
компилирам - съставям
консолидирам - обединявам, заздравявам
консумирам - приемам, потребявам
контестирам - оспорвам
конфирмирам - потвърждавам
конфронтирам - противопоставям
кооперирам - сътруднича
кореспондирам - отговаря на, съответства на
коригирам - поправям
неглижирам - пренебрегвам, подценявам
презентирам - представям
прокламирам - провъзгласявам
резервирам - запазвам
респектирам - плаша
рефлектирам - отразявам
реформирам – променям стандарт

Публикувана на
24 Май 2024 година