Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Въвеждат режим на водата в село Марково

Заради силното засушаване, намаления дебит във водните резервоари и високата консумация в село Марково ще бъде въведен режим на ползването
на водата.
В селото вода няма да има вечер в часовия диапазон от 22:00 часа до 5:00
часа на следващия ден. Решението беше взето след проведена среща, по покана на кмета на община
„Родопи“ Павел Михайлов с управителя на ВиК -Пловдив инж. Антон Гълъбов, представител на ЕВН и специалисти от общинска администрация. В срещата,
чрез конферентна връзка се включи и кметът на Марково Десислава Терзиева.
До спешната мярка се стигна, след като от тази събота в Марково има системна липса на вода и ниско налягане. Към момента дебитът във водните резервоари на помпена станция „Бялата воденица“ е 25 л/сек., което е крайно недостатъчно да захрани всички домакинства и да стигне за населението на селото, което към днешна дата
е почти двойно от официално регистрираните 3600 жители.
Като причина за безводието от ВиК оператора изтъкват както засушаването и намаления дебит, така и повишеното потребление на вода през летните месеци, не само за питейно-битови нужди, а и за вероятно включване на домашни оросителни системи, както и нерегламентирано захранване на басейни от водопроводната мрежа.
От общинска администрация предупреждават, че при задълбочаване на сушата е възможно режимът да бъде променен. Ако дебитът намалее и количеството вода в резервоарите се изчерпи по-рано от времето, предвиденото за спиране, хората може да останат без услуга преди 22:00 часа.
От администрацията напомням ви, че със Заповед 1136/06.06.2024 година ползването на питейната вода трябва да е САМО за санитарно-битови нужди
за периода от 1.06.2024 година до 1.10.2024 година.
На срещата кметът Павел Михайлов обясни, че вече са предприети действия за трайно решение на проблема с безводието в Марково.
„Община „Родопи“ закупи имот, в който бяха направени 2 нови сондажа, чийто дебит е от по 10 литра в секунда за всеки един от тях. Тези сондажи се явяват нов водоизточник на Марково. Вече тече процедура по изработване на ПУП и парцеларен план за нов довеждащ водопровод до местност „Исака“, които трябва да се съгласуват с Министерството на
земеделието, ВиК и ЕВН и други институции. На това място ВиК- Пловдив трябва да изгради нов надземен резервоар с вместимост 300 кубични метра,
който ще генерира достатъчно количество вода. Новият воден резервоар трябва да бъде готов до следващия летен сезон.“
За да се обсъди критичното състояние на водоизточниците и реалното решение на проблема кметът на общината Павел Михайлов и кметът на
Марково Десислава Терзиева канят жителите на селото на среща-дискусия този понеделник, 15.07.2024 година от 18:30 часа в зрителната зала на НЧ
„ Алеко Константинов-1907“. По покана на кмета на Павел Михайлов ще присъстват представители на ВиК -Пловдив и ЕВН.
На срещата бяха обсъдени проблеми със водоснабдяването на всички населени места на територията на Община „Родопи“.

Публикувана на
10 Юли 2024 година